Акумулатор-център
Your Cart

Поверителност и лични данни

Политика за защита на личните данни

Относно: Използването на страницата akumulator-center.com

В сила от 10.01.2022г. Извършвайки дейността си, Акумулатор-център ЕООД, ЕИК 201688167, със седалище и адрес на управление: с. Рогош, ул. Васил Левски No5, („Дружеството“,„Акумулатор-център ЕООД“, „ние“, „нас”) обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. Тази интернет страница се притежава от Акумулатор-център ЕООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Акумулатор-център ЕООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си. Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас и затова Акумулатор-център ЕООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Нашата основна цел е да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме, както и вашите права.


Информация относно Администратора на лични данни:

Наименование: Акумулатор-център ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 201688167

Седалище и адрес на управление: с. Рогош, ул. Васил Левски No5

Данни за кореспонденция: 201688167

E-mail: sales@akumulator-center.com

Телефон.: 0877 716 800


Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg


Какво представляват личните данни?

По новия регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други). Акумулатор-център ЕООД не обработва лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице.


Събиране, обработване и използване на лични данни.

Акумулатор-център ЕООД събира, използва, обработва и съхранява личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на Акумулатор-център ЕООД. Данните Ви служат за статистически цели на Групата, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на Акумулатор-център ЕООД. По-долу са изброени видовете лична информация, които Акумулатор-център ЕООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на Акумулатор-център ЕООД и предоставяте информация на Дружеството.


Каква лична информация събираме и обработваме

При използване на контактната форма, ние събираме – имената Ви; електронния Ви адрес; телефон за контакт;

За какви цели и на какво основание използваме личната Ви информация

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Акумулатор-център ЕООД са:

Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни.


УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

Какво са бисквитки (COOKIES)?

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене. Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които Акумулатор-център ЕООД използва на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

Какви са типовете бисквитки, които се използват?

Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват:

Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения.

Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от Акумулатор-център ЕООД на интернет страници на външни партньори

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър. Акумулатор-център ЕООД  не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.


Разкриване на вашите лични данни

В дадени случаи Акумулатор-център ЕООД може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори – подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на Акумулатор-център ЕООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел да предоставяме или усъвършенстваме продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. За случаите, в които Акумулатор-център ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на Акумулатор-център ЕООД , Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори. Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – Акумулатор-център ЕООД  да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.


Трансфер в трети страни

Акумулатор-център ЕООД не прехвърля данните Ви извън Групата в трети страни извън ЕС.


Защита на личната информация

Акумулатор-център ЕООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Всички служители на Акумулатор-център ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си. За случаите, в които Акумулатор-център ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на Акумулатор-център ЕООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.


Съхранение на личната информация

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.


Вашите права във връзка с личните Ви данни

Ако сте предоставили Ваши лични данни на Акумулатор-център ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:


Право на достъп до личните Ви данни:

Имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.


Право на поправка на лични данни:

Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да изискате да коригираме тези лични данни. Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от наша страна.


Право на ограничаване на обработването:

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.


Право на възражение срещу обработването:

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.


Право на преносимост на данни:

Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.


Право на подаване на жалба в контролен орган:

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – Комисия за защита на личните данни, или до съда. 


Валидност и актуализиране на политиката

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.


Данни за контакт

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В Акумулатор-център ЕООД, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ: На имейл адрес: sales@akumulator-center.com 

Този сайт използва бисквитки, с ползването му вие се съгласявате с това. Прочетете повече за Политика за защита на лични данни.